Gál Zoltán elhavazott - helyette is válaszoltak

A Magyar Országgyűlés Elnöki Titkárának OPI/233/1998. számú válaszai:


(Bizony. tán még el is érzékenyültem volna, ha:
- az e-mail nem a választások után két nappal érkezik,
- s nem váratott volna e válasz majdnem két hónapot...
De azért nézzük, a történések ismeretében talán így is érdekes lehet.)

Az Országgyűlés elnökének megbízásából a következőkben válaszolok kérdéseire:

1. Az a tény, hogy vettük az Ön kérdéseit és választ adunk azokra, igazolja a szóban forgó E-mail-cím ismeretét és használatát. (Mint olvasóink tudják, nem minden "magas" politikus és környezete ismeri a számítógépes világ ezen praktikus érintkezési formát, ám ettől még lehet valaki akár helyettes miniszterelnök is... - a szerző megjegyz.)

2. Elnök úr (Gál Zoltán - a szerző megjegyz.) nagy és növekvő jelentőséget tulajdonít az Internetnek. Szerepét elsősorban abban látja, hogy közelebb hozza egymáshoz a Föld legkülönbözőbb tájain lakó embereket, módot nyújt számukra közvetlen személyes kapcsolatok kialakítására. Emellett a legkisebb településen élők számára is hozzáférhetővé teszi szinte minden témakörben a legújabb ismeretekhez, információkhoz történő hozzájutást.

3. Az Országgyűlés üléseit levezetni mindig nagy odafigyelést, szellemi összpontosítást kívánt az ülésen adott időpontban elnöklő országgyűlési tisztségviselőtől. Különösen akkor volt nehéz a feladata, amikor az Országgyűlés tekintélyéhez méltatlan vita folyt, ilyen jellegű felszólalások hangzottak el, amikor tehát az indulatok az ész-érvek fölé kerekedtek.

4. Az előző két parlamenti ciklus egyértelmű tapasztalata, hogy az Országgyűlés idejének nagy részét a törvényalkotás foglalta el. Ez alapvetően a rendszerváltozással járó elkerülhetetlen jogalkotási követelményekre vezethető vissza. Ugyanakkor kevesebb idő maradt így a szakmai viták mellett a politikai vitákra, amelyeknek pedig nagy szerepük lett volna a parlamenti pártok állásfoglalásának kifejtésére a lakosságot, az országot érintő fontos kérdésekben.
További, főként a mostani parlamenti ciklusra érvényes tapasztalat, hogy az ellenzéki pártok részéről nem volt mindig tapasztalható a konstruktív ellenzékiség. Sok esetben emiatt a különösen szükséges döntések is elmaradtak. Példaként említhető az Alkotmány átfogó módosításának vagy a nemzeti kisebbségek országgyűlési képviselete megoldásának elmaradása.
Fontos tanulság az Országgyűlési bizottságok növekvő szerepe az Országgyűlés elé kerülő törvényjavaslatok előkészítésében. Ez a tevékenység jelentős mértékben igénybe vette a képviselők idejét, részben kihatott a plenáris üléseken való esetenként hiányos részvételükre, ugyanakkor hozzájárult ahhoz, hogy zömében jó, megalapozott törvények születtek. Lényeges volt, hogy az Országgyűlés működésével biztosítani tudta a folyamatos és stabil kormányzás törvényi hátterét.
A most leköszönő Parlament különösen nagy szerepet vállalt magára a demokratikus intézményrendszer megszilárdításában, a gazdasági stabilizációt biztosító, a fenntartható gazdasági fejlődést megalapozó törvény meghozatalában. Több területen megkezdődött vagy befejeződött a nagy társadalmi elosztó, ellátó, szolgáltató rendszerek, elsőként a nyugdíjrendszer reformja. Mindez alapot teremtett arra, hogy most már a lakosság legnagyobb áldozatot vállaló, legrosszabb helyzetben lévő rétegeinek is fokozatosan javuljanak az életkörülményei, a lehető legkisebbre csökkenjen a rendszerváltozás veszteseinek a száma.

Budapest, 1998. május 26.

Tisztelettel:

Havas Aladár elnöki titkár