Docto homini

Nyögtetem gimis gyermekemet a latinnal. Hogy belőle még a nyelvek tudása által lehet valaki. Amúgy sajnálom Őt. Más gyerek vakáció idején a tanulás közelébe se megy, hacsak nem bukott meg valamiből és szülei korrepetáló tanárhoz járatják.

Szóval az én egyik utódom augusztusban különvizsgát fog tenni latin nyelvből. Kellőképpen noszogatom-biztatom, hiszen önmagának tanul, nem nekem. Amit éppen szeretne megkapni, abból ígérek meg Neki sikeres vizsga esetére egy rakásra valót - mint valami átlagos, felelőtlen magyar politikus. Hiszen honnan tudnám azt előre, hogy augusztus végén hányadán állok majd anyagiakkal. Mindegy. A fő, hogy a vizsga sikerüljön.

Nem mintha nyelvtudás hiányában lenne gyermekem, németből már versenyeket nyert, angolul pedig levelez e-mail-ben több helyre. Ám ettől még a latin minden nyelvtudás alapja! - állítja feleségem, akit a szegedi Radnóti Gimnázium áldott meg ilyen hasznos útravalóval. Magam meg csak szerényen pillogok computer-boxom sarkában, s többféle szempontból is sajnálom, hogy viszonylag minden értelem nélkül telt el szokásosnál hosszabb gyermekkorom. Sovány ugyan, de vigasznak talán indokolt, hogy fizikailag sérültnek születtem bele olyan miliőbe és olyan időben, ahol és amikor nálam sokkal jobb adottságú emberek sem lettek, ill. lehettek többek, mint amit az átlag-panel egyenlősdit diktáló, szocialista szemlélet előírt számukra.

Minden azért nem romlott el, mint ahogy mára sem lett sokkal tökéletesebb kis magyar valóságunk, viszont az igazán szorgalmas és tehetséges gyerekeknek több a kitörési lehetőségük, még ha a közgondolkodás sok akadályt próbál továbbra is e törekvések útjába gördíteni. Engem sem akartak annak idején középiskolába, meg munkába menni hagyni, merthogy nem nekem való, gyenge vagyok hozzá. Több tanárom azonban másképp gondolta. Magam sem voltam oda a tanulásért, de később e minimálisnak mondható középfokú végzettségemnek is sokat köszönhettem. Eme tapasztalataim sejtetik velem, hogy nem teszek rosszat gyermekemmel, ha nyári vakációjának egy részében a latin tanulására biztatom.

Tudják, Cicero is azt mondta egykor: "Docto homini et erudito vivere est cogitare". Azaz: művelt és képzett embernek élni annyi, mint gondolkodni.