"Figyelmeztető szóval próbálunk eredményt elérni"

- mondja Szeged-Csanád Megyéspüspöke

Az MTV1 elmúlt pénteki, Aktuális c. műsorában Havas Henrik Giczy György KDNP-elnökkel elemezte a párt jelenlegi helyzetét. A pártelnök többbször is említette Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök nevét, mint akivel nem éppen felhőtlen e pártnak a viszonya. A műsorban az is elhangzott, hogy Giczy György a választások óta először találkozott a Püspökkari Konferencia vezetőivel. Az Internetto Sopron munkatársaként kíváncsi lettem, hogy személyes érintettség okán miként reagál majd a másik fél, Gyulay Endre, aki kérdéseimre e-mail-fordultával válaszolt:

- Püspök úr, tudomásom szerint az Orbán-kabinet már tárgyalt a Történelmi Egyházak vezetőivel, így a Magyar Katolikus Püspöki Kar vezető személyeivel is, és nincsenek rendezetlen ügyeik. E tekintetben mi változ(hat)ott azzal, hogy a KDNP elnöke tárgyalt Önökkel?

- Nem sokkal a választások első fordulója után, majd a második forduló után is tárgyalást kívánt a jelen kormánykoalició egyik-másik tagja. A püsköki Konferencia Álllandó Bizottsága őket is fogadta. Ahogy a választások előtt a legtöbb párt küldötteit is. Azóta a kormány megfelelő hivatalaival, azok vezetőivel aktuális kérdésekről folynak tárgyalások. A Giczy elnök úr által KÉRT megbeszélésre is igent mondtunk, de ez az ön által kérdezett ügyben semmit sem változtatott.

- Giczy György hivatkozott Püspök úr tavalyi kijelentésére, mely szerint nem keresztény, és nem demokrata, így következésképpen nem néppárt a KDNP. Amennyiben igaz, hogy ezt mondta, fenntartja-e ezt az elnök úrral most lezajlott megbeszélés után is?

- Én az akkori KDNP vezetőinek névre szóló címzésű levelet küldtem, amiben a kizárások, stb. miatt az ön által leírottakkal hasonló kijelentéseket tettem. (Reméltem, hogy használok nekik.) Ezt a levelet "valaki" közülük vitte a sajtóba és lett "hír" belőle. Az elveik, amelyeket leírnak közel áll az egyház szociális tanításához, így EBBEN ők is közel állnak az egyház tanításához! Más dolog, hogyan valósítják meg életükben és a párt életében.

- Végezetül felmerül a kérdés, hol végződhet a lelkipásztori hivatás, s a politika milyen természetű beavatkozása adhat alapot arra, hogy adott esetben egyházi vezető és pártpolitikus között a nyilvánosság fórumain hosszan elnyúló, üzengetés-szerű vita alakuljon ki?

- Szeretném ismételni, én "magánlevelet" írtam az elnökség tagjai és a megyei vezetők részére, azonos tartalommal, de külön-külön névre szólóan, postán elküldve. Nem én tettem az újságokba. Miután onnan nyilvános kritizálást és ellentmondásokat írtak, magam is ezen az úton kellett, hogy kifejtsem "nézetemet". Nem az egyház, vagy a Magyar Katolikus Püspöki Kar nevében írtam, hanem a saját nevemben.

Az egyház pártpolitikát nem folytat, hiszen majdnem minden pártban van a katolikus vallásához tartozó hívő, nem lehet saját híveivel ellenséges viszonyban. A KÖZJÓ érdekében felkínálja az egyház tanítását és a pápák egész világ ismeretében írt leveleit, sőt, ha kell, a hívei és az egész nemzet érdekében, vagy az elnyomottak, kisemmizettek, rossz körülmények között élők érdekében megszólal, kritizál. Persze ezt nem mindig közli a média minden képviselője. Mi nem rendőrséggel és börtönnel, hanem figyelmeztető szóval próbálunk eredményt elérni, ismétlem: a közösség javára! Személyes véleményét pedig, ha nem az egyház nevében szól, minden polgár, így a pap is, püspök is, kinyilváníthatja; ezt tettem akkor magam is.

- Püspök úr, köszönjük szíves válaszait!