"Minden ember a saját cselekedeteiért felel"

- mondja Szeged-Csanád Megyéspüspöke

Hát nem gondoltuk, hogy egyik körlevél-ügy után jön a másik. Január 25-én reggel a TV3-ba kiszorult Napkelte műsorában Forró Tamás sztárriporter Gyulay Endrét, Szeged-Csanád Megyéspüspökét, az MKPK alelnökét (telefonon kersztül) és Donáth László evangélikus lelkészt - aki a szocialista párt színeiben parlamenti képviselő... - kérdezte, egy vidéki katolikus pap által a hónap elején kiadott, lelkipásztori körlevelével kapcsolatban. Amely kiadvány ismét a sajtó berkeiben kötött ki és kezdett "önálló életet" a különböző idézetek alapján. Teljes küllemét a Napkelte sem mutatta be, mint ahogy megoldást sem kínált a problémára.

- Püspök úr, szembeállítható-e egymással két különböző egyház lelkésze az egyik plébánosának pásztori körlevele kapcsán, különösen akkor, ha egyikük - pártszínekben! - országgyűlési képviselő, másikuk pedig egyházában vezető beosztású?

- Minden felkérésnek eleget teszek, ha módomban áll. Sajnos nem minden riporter készül fel objektíven a beszélgetésre, legtöbbször azt tapasztalom, hogy a saját maga által vélt igazságot óhajtja "bebizonyítani". Itt nem összeugratásról volt szó, hanem egy ellentét elkenéséről. Egy párthoz csatlakozhat egy egyházi ember, de egy másik egyházi ember, a pásztorlevél-író plebános nem. Főleg akkor nem, ha épp az ő pártjával vannak nehézségei.

- Engedje meg, hogy itt az utolsó mondatára kérjek egy kissé bővebb indoklást, mert lehetséges: nem mindenki számára érthető...

- ...aki nem érti, megérdemli, magam részéről nem kívánok többet hozzátenni.

- Ön csak Donáth lelkész úr csodálkozása után ismerte el, hogy az ominózus január eleji körlevelet megkapta, de nem olvasta el részletesen. Tekintve, hogy előző interjúnkban azt mondta: "Az Egyház pártpolitikát nem folytat." - ezzel szemben a tárgyalt körlevél nyíltan konkrét párt ellen irányul, stb. Úgy tűnt, ezért akart kitérni a levél tartalmát érintő kérdések elől...

- Nézze, amikor megtudtam, hogy a rádiósok megkérdeznek, akkor kértem meg a körlevelet egyik ismerősömtől. Az összes újság csak azt idézte belőle, amit épp jónak látott a saját "igazsága" igazolására. Pontosan arra szerettem volna rávilágítani, hogy arról vitáznak, aminek csak kiemelt részét ismerik. Nem mondták, hogy annak apropója épp Horn Gyula képviselő úr "szemrehányása" volt, miszerint a papok miatt vesztették el "hatalmukat". Az egyháziaknak nem az a tilos, hogy egy pártról vagy pártvezérről elmondják véleményüket, hanem az, hogy részt vegyenek egy párt életében, vagy a törvényhozásban. A közjó ügyét párttal szemben is képviselhetik.

- Befejezésül felvetem, mintha a "mundér becsülete" ezúttal túlzottabban védve lett volna, s inkább hivatkoznak az elmúlt rendszerben elszenvedett sérelmeikre, semmint hajlandóak volnának bármilyen konzekvenciára. Adódik tehát a kérdés, miszerint egy lelkész politizáló körlevele nem ütközik saját egyháza hivatalos álláspontjával, vagy ennyire szabadon cselekedhetnek az egyes területek katolikus lelkészei (is)?

- Az emberi szabadsága mindenkinek megvan. Az illető plébános nem a katolikus egyház nevében nyilatkozott - mint én magam sem szoktam -, csak a saját nevében, igaz, emlegetve pásztori felelősségét. Minden ember a saját cselekedeteiért felel az emberek előtt is, Isten előtt is. Ő is, én is, sőt az újságírók is, és más felekezetek lelkészei is.

- Püspök úr, köszönjük, hogy ismét rendelkezésünkre állt!