Új szolgáltatók - egészséges verseny

Esély kisgyermekesek és sérültek számára

E-mail interjú Orbán Viktorral

Az internet térhódításával új lehetőségek adódhatnak olyan területeken is, mint a foglalkoztatás-politika, hiszen a mozgásukban sérült emberek, vagy más okból munka nélkül lévők problémáján segíthet. Kérdés, hogy az ehhez is szükséges anyagi ráfordítás tekintetében és a körülmények e szempontból való kedvezőbbé tételéhez miben igyekszik hozzájárulni a mindenkori hatalom? Az előző két ciklusban elindult valami, a jelenlegi helyzetről Orbán Viktor kormányfőt kérdeztük meg E-mail-ben.

- Miniszterelnök úr, a Horn-kabinet idején távmunkaprogram indult, amely eltolódni látszik. Az internet, a számítógépes távmunka révén a sérült emberek számára is új távlatokat nyithat, akár kapcsolat-teremtés, akár munkavégzés terén. Milyen szerepet szán a Kormány ennek az új kommunikációs lehetőségnek?

- Meggyőződésem, hogy Magyarország jövője két pilléren nyugszik. A családok élet-lehetőségeinek biztosításán és a munkahelyteremtésen. Ennek köszönhető, hogy már a kormányzati ciklus első évében jelentősen bővültek a családokat megillető támogatások, és 150 ezerrel többen dolgoznak, mint az előző évben. Természetes igénye a fogyatékkal élőknek, hogy dolgozni szeretnének, a képességeiket kamatoztatni akarják, és hasznos munkát szeretnének végezni. Ezeket a törekvéseket a kormány is támogatja. Egyik kézenfekvő megoldás a számítógépes tevékenységen alapuló távmunka, hiszen ez mind a kisgyermekes szülők, mind a megváltozott munkaképességűek számára jó lehetőség arra, hogy munkába állhassanak.

A Szociális és Családügy Minisztérium és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány évről évre pályázatot ír ki azzal a céllal, hogy új, korszerű távmunka-lehetőségek teremtésére ösztönözze a vállalkozókat. Így volt ez 1999-ben, és így lesz 2000- ben is. Végül hadd említsem a legfrissebb eredményt. November 1-jén a Szociális és Családügyi Minisztérium együttműködési megállapodást írt alá a Matávval, amelynek célja, hogy meghonosítsa és elterjessze az új munkavégzési formákat, új munkahelyek teremtésével támogassa a munkakeresőket. A távmunka-programot segíti a teleház-mozgalom, amelyet szintén támogatunk, és amelynek fejlesztéséhez több minisztérium is hozzájárul. Ennek révén a kistelepülések is bekapcsolódhatnak az információáramlásba, ami azt jelenti, hogy az ország hátrányosabb vidékein is szervezhető távmunka.

- Magyarországon irreálisan magasak a telefontarifák. Ez az állapot az egyéni internet-előfizetőket éjszakai használatra kényszeríti, arról nem is beszélve, hogy sokan épp emiatt nem is fizetnek elő rá. Tervezi-e a Kormány ennek az áldatlan állapotnak a megváltoztatását?

- Minden olyan területen, ahol a kormánynak lehetősége van az áremelkedések ütemét mérsékelni, ott jövőre ez az ütem 0 és 6 százalék között marad. Ennél nagyobb áremelkedést tehát a kommunikációban, a telefontarifákban sem fogadunk el. A másik biztató jel az új szolgáltatók bekapcsolódása. Remélem, hogy a következő esztendőkben a társaságok között egészséges verseny alakul ki, ez pedig a fogyasztóknak kedvez majd.

- A sérült emberek társadalmi megítélését mutatja a fogyatékos jelző használata. Tervezi-e miniszterelnök úr, hogy nagy nyilvánosság előtt javasolja a sérült kifejezés hivatalos használatát?

- Minden fogyatékkal élő emberben joggal fogalmazódik meg az igény, hogy a társadalom ne rekessze ki őt magából, és az elfogadás, a segítőkészség a szóhasználatban is megjelenjen. A kormány is erre törekszik, amikor következetesen kerüljük a fogyatékos kifejezést. Bár nem tanácsos és nem is lehet hatalmi szóval befolyásolni a nyelvi kifejezések használatát, az Ifjúsági és Sportminisztérium összeállított egy listát a sérült emberekkel kapcsolatos kifejezésekről. Ebben megtalálhatóak a véleményünk szerint kerülendő, az elfogadható, illetve az ajánlott formák. Abban bízom, hogy az értelmiség és a nyilvánosságot alakítók is felismerik a fogalmak árnyalataiban lévő különbséget.

(Az interjú megjelent a Népszabadság Computer Technika mellékletében,
1999 november 16-án.)