Internetező papok

József atya szívesen népszerűsítené a világhálót

Beszélgetés a szombathelyi KTI vezető lelkészével

Magyarországon az internet használata még igen alacsony fokon mozog. Elsősorban anyagi okokból, ami többek között azt eredményezi, hogy a szerencsésebbek is igyekeznek a legkevesebb költséggel hozzájutni. Így a szombathelyi Katolikus Továbbképző Intézet lelkész- vezetője, Horváth József atya is arról panaszkodott ottjártunk alkalmával, miszerint látszik, hogy elkezdődött a tanév, mert éppen zsúfolt volt a helyi főiskola szervere, amelyhez a KTI is tartozik. Dolgozószobájának íróasztala és a monitor képernyője azonnal elárulja, hogy munkájához a számítógép-kezelés és az internetezés minden eszköze jelen van.

- Tisztelendő úr, a régió egyházai és a világháló kapcsolata miként fest a statisztika szempontjából?

- A Magyar Katolikus Egyház és azon belül számos egyházi szervezet is rendelkezik az interneten honlappal. A szombathelyi Katolikus Továbbképző Intézetnek - szűkebb régiónkra térve - szintén van saját honlapja, és az MKE különböző más oldalain is jelen van a Katolikus Továbbképző Intézet. A régión belül honlapja van még egyházunk oktatási intézményének, a szombathelyi Premontrei Gimnáziumnak. Továbbképzőnk az intézetről öt nyelven szóló ismertető mellé negyedéves programját helyezi föl folyamatosan az internetre.

- Mennyire adnak az internetes publicitásra annak tükrében, hogy a gazdaságilag legfejlettebb megyék egyikében működnek?

- Azt hiszem, egyházi szempontból nem is a gazdasági fejlettség a mérték, hanem az ismeret. Mennyire ismerik - vagy nem ismerik - az internetet, mennyire fedezik fel, hogy ott rengeteg olyan anyaghoz juthatnak hozzá, ami a lelkipásztori munkához nagyon fontos, és könnyen elérhető. Ez az, amit még nem fedeztek fel. Az internet előnyeinek nagyobb reklámot kellene csinálni, emögül megint valahogy anyagiak hiányoznak, mert én, a magam részéről, szívesen népszerűsíteném a világháló használatát az egyháziak felé, ha valahonnét meg tudnám teremteni a reklám fedezetét, amely arról szólna, mit jelent az interneten való megjelenés, illetve megjelentetés és persze a kezelésének megtanítását.

- Napjainkban milyen a helyi egyházi, lelkészi hivatalok internet-használata?

- Van több olyan kolléga, mint a gutorföldi plénános, aki szintén rendszeresen internetezik, Zalaegerszegen van egy káplán, a püspöki titkár és az egyházmegyei kollégium, ezek olvassák, nézik az internet különböző elérhetési lehetőségeit. Még van egy hatodik is, a Katolikus Továbbképző által működtetett Kolping Ügyviteli Gyakorló Cég, amely rendszeresen használja az internetet és az elektronikus levelezést. A szomszédos egyházmegyékben - a győriben, amely gyakorlatilag Győr-Moson-Sopron megyét fedi le, illetve a veszprémi egyházmegyében, amelyik Veszprém megyét fedi le, a Balaton északi partját - szintén legalább öt-hat atyát tudok, akik rendszeres internetezők.

- Jártak-e egyébként papok számítás-technikai tanfolyamokra?

- Tudomásom szerint papok számára itt a régióban ilyet nem szerveztek. Mindegyikünk a maga kapcsolatai révén jutott el olyan személyhez, aki őt erre megtanította. Én is így vagyok. A Katolikus Továbbképző Intézet felé már elhangzott az a kérés, hogy ha megfelelő időpontot tudnánk találni, akkor a lelkipásztorok számára számítástechnikai tanfolyamot szervezhetnénk.

- Mit mondanak a hivőknek, ha az internet szóba kerül?

- Én nagyon sokszor idézek azokból az anyagokból, amelyeket az interneten fedezek fel. Számomra fontos forrás a világháló, adatforrás, szellemi forrás, újságok, cikkek forrása. Én az embereket biztatom arra, hogy az internet óriási lehetőség, amivel élni kell - csak nem szabad beleesni abba a csapdába, hogy ömlesztve, mindent. Tudni kell céltudatosan használni, hogy azt kapjam meg, amire tényleg szükségem van, ismerjem azokat az adatokat, amelyeken keresztül hozzá tudok jutni a számomra fontos anyagokhoz.

- Említene egy ilyen forrást, azaz kedvenc helyet, amit rendszeresen látogat?

- Nekem nagyon fontos a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elektronikus könyvtára - merthogy van ilyen -, ahonnan hihetetlenül sok művet le tudok venni, idézni tudok belőlük, utána tudok nézni dolgoknak, de mindig fennáll a csapda, az izgalmas, az érdekes, a lekötő... Éppen úgy, ahogyan a tévénél tudni kell, hogy melyik csatornán mit nézzek meg, az internetnél is tudni kell, mi az, ami nekem fontos.

- Beszélnek erről hittanórákon a fiataloknak?

- Én erre csak magamat tudom mondani: igen, én szoktam beszélni, megemlítem azt is, hogy én rendszeresen megfordulok a világhálón, és elmondom azt is, hogy alapjában véve jónak tartom, csak meg kell tanulni a kezelését, a használatát.

- Mindig szigorúan szakmai okból internetezik, vagy lelki töltődésre is használja?

- Lelki töltődésre is. Nagyon kíváncsi vagyok sokszor arra, mi történik a gyulafehérvári egyházmegyében, ami Romániában van. Vagy érdekel az, hogy Németországban, mondjuk, a rottenburgi egyházmegyének milyen a felnőttképzési programja. S érdekel az, hogy Ausztriában melyek azok a felnőttképző szervezetek, intézmények, amelyekkel nekünk fontos lenne így vagy úgy a kapcsolatot felvenni. Én nagyon sok európai internet-csatlakozóval, állomással is levelezek.

- Ám ezek még mindig olyanok, amelyek inkább a munkaköréhez tartoznak...

- Valóban... tényleg csak azok érdekelnek, amik valamiképpen ehhez csatlakoznak. Olvasom az újságokat, például a Magyar Nemzetet, a Világgazdaságot, átnézem a Napi Magyarországot. A számomra érdekesebb cikkeket kimásolom, még ha nem is közvetlenül a munkámhoz tartozik. Szóval rendszeresen, minden nap rajta vagyok a világhálón, mert nekem fontos, hogy onnét információkat, adatokat, újságcikkeket és egyebeket szedjek le.

(Az interjú rövidített változata megjelent a Népszabadság
Computer Technika mellékletében, 1999. november 16- án.)